MENU

Front Finance

 

Päätoimipaikka

Pohjoisesplanadi 35 Ab, 5.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 09-6829 800

Faksi 09-6829 8010

Sijoittajille

Tarjoamme sijoituspalveluyhtiö Front Capitalin kautta sijoittajille 12 – 48 kk pituisia velkakirjoja kasvumme rahoittamiseksi. Liikkeesenlaskijana Front Financen omavaraisuusaste on aina vähintään 10 %. Yhtiön pääomittaminen tapahtuu Front Groupin ja sen omistajien sekä pääomasijoittajien toimesta. Nykyiset pääomamme ja sitovat sijoitussitoumukset takaavat yhtiön kasvun oman pääoman puolesta 50 mEur kokoluokkaan.

Hajautamme sijoitukset yritysten rahoitukseen joko suorilla velkakirjasijoituksilla (ns. private-debt) tai rahoittamalla yritysten laskusaatavia. Sijoituksemme kohdistuvat pääosin ei-julkisiin kohteisiin, laskusaatavien rahoituksessa voimme osallistua myös julkisten kauppapaikkojen noteeraamiin sijoituksiin. Rahoitamme myös tytäryhtiömme Vertaislaina Oy:n kulutusrahoitustoimintaa (´Luotottaja´). Rahoituksemme voi olla vakuudellista tai vakuudetonta ja voi sisältää erityisiä ehtoja eli ns. kovenantteja. Hajautamme sijoituksemme eri pituisiin sijoituksiin rahoituksemme ja sijoitustemme välisen likviditeetin hallinnoimiseksi (duraatio).

Sijoittamalla Front Financeen osallistut suomalaisten pk-yritysten kasvun rahoittamiseen. Tarjoamme sijoittajille selkeän korkosijoituksen pituudesta riippuvan kiinteän tuoton. Velkakirjojen kiinteä tuotto on matalariskistä noteerattua korkosijoitusta selkeästi korkeampi. Front Finance vastaavasti sijoittaa korkeamman tuoton ei-julkisiin kohteisiin ja hallinnoi riskiään ammattimaisesti hajauttamalla sijoitussalkkunsa tehokkaasti, tutustumalla sijoituskohteisiinsa huolellisesti (due diligence) ja noudattamalla päätöksenteossaan ja salkunhoidossaan tehokkaita riskinhallintaperiaatteita.

Ks. myös Front Capitalin sivustolta Uusi korkosijoittaminen – Front tai ota yhteyttä Front Capitalin sijoitusammattilaisiin

Pekka Rikala

Toimitusjohtaja Front Group Oy ja Front Capital Oy, hallituksen jäsen, partner

”Pankkien ulkopuolisen rahoituksen nopea kasvu on lisännyt merkittävästi sijoittajien mahdollisuuksia. Uskomme tämän rahoituksen tarpeen vain lisääntyvän ja siten myös sijoittamisen mahdollisuuksien moninkertaistuvan lähivuosina. Olemme rakentaneet eri yhteistyökumppaneiden kanssa velkasijoittamisen vaihtoehdoista kokonaan uudenlaisen palvelukokonaisuuden. Asiakkaanamme voit sijoittaa avullamme suoraan useimpiin kohteisiin tai tarjoamiimme Frontin hoitamiin sijoitus- ja palveluratkaisuihin.”

SHARE