MENU

Front Finance

 

Päätoimipaikka

Aleksanterinkatu 48 A 6.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 09-6829 800

Faksi 09-6829 8010

Rahoitusta yrityksille

Tarjoamme korkorahoitusta suomalaisten pienten- ja keskisuurten yritysten kasvuun. Tiedämme monen kasvavan ja kannattavankin yrityksen pullonkaulana olevan kassalikviditeetti. Päämiesten maksuehdot saattavat olla yrityksen kannalta haastavat, pankin factoring-sopimuksissa saattaa olla katveita tai projektien pitkittyminen saattaa aiheuttaa kassaongelmia. Yritys voi myös hakea rahoitusta vaikkapa toimintansa muutoksen tai kasvun vauhdittamiseen vaihtoehtona pankin tarjoukselle. Front Financen sijoitukset voivat perustua yritysten laskusaatavien rahoitukseen tai suoraan yritysrahoitukseen. Rahoituksemme hinnoitteluun vaikuttaa arvioitu riski sekä mahdolliset vakuudet tai kovenantit.

Otamme yksilöllisesti kantaa yrittäjien tarpeisiin ja panostamme toiminnassamme selkeyteen ja ripeyteen.

Front Finance on Uuden Korkosijoittamisen pioneeri. Tarjoamme kokeneille ja ammattimaisille sijoittajille Front Capitalin kautta jatkuvasti eri maturiteetin korkosijoituksia. Yrittäjille tarjoamme rahoitusta joko laskusaatavien rahoittamiseen tai suorina korkosijoituksina. Toimimme pääosin ei-julkisilla markkinoilla ja olemme sitoutuneet vähintään 10 % vakavaraisuuteen. Hajautamme sijoitussalkkumme tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Tarjoamme kilpailukykyisesti tuottoa sijoittajille ja rahoitusta pienille- ja keskisuurille yrityksille.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Tiimiin.

SHARE