Tarjoamme sijoituspalveluyhtiö Front Capitalin kautta sijoittajille 12 – 48 kk pituisia velkakirjoja kasvumme rahoittamiseksi. Liikkeesenlaskijana Front Financen omavaraisuusaste on aina vähintään 10%. Yhtiön pääomittaminen tapahtuu Front Groupin ja sen omistajien sekä pääomasijoittajien toimesta.

Nykyiset pääomamme ja sitovat sijoitussitoumukset takaavat yhtiön kasvun oman pääoman puolesta 90 mEur kokoluokkaan.

Front Finance hajauttaa rahoituksensa suoriin velkakirjasijoituksiin (ns. private-debt) tai rahoittamalla esim. laskusaatavia. Rahoitukset kohdistuvat pääosin ei-julkisiin kohteisiin. Yhtiö rahoittaa myös osin tytäryhtiönsä Vertaislaina Oy:n toimintaa. Front Financen rahoitus voi olla vakuudellista tai vakuudetonta ja se voi sisältää erityisiä ehtoja eli ns. kovenantteja. Yhtiö hajauttaa rahoituksensa tehokkaasti maturiteetin ja likviditeetin hallinnoimiseksi.

Ks. myös Front Capitalin sivustolta Uusi korkosijoittaminen – Front tai ota yhteyttä Front Capitalin sijoitusammattilaisiin

Pekka Rikala

Front Group Oy:n ja Front Capital Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, partner

”Pankkien ulkopuolisen rahoituksen nopea kasvu on lisännyt merkittävästi sijoittajien mahdollisuuksia. Uskomme tämän rahoituksen tarpeen vain lisääntyvän ja siten myös sijoittamisen mahdollisuuksien moninkertaistuvan lähivuosina. Olemme rakentaneet eri yhteistyökumppaneiden kanssa velkasijoittamisen vaihtoehdoista kokonaan uudenlaisen palvelukokonaisuuden. Asiakkaanamme voit sijoittaa avullamme suoraan useimpiin kohteisiin tai tarjoamiimme Frontin hoitamiin sijoitus- ja palveluratkaisuihin.”