Tillsammans med värdepappersbolaget Front Capital erbjuder vi placerarna 12–48 mån långa skuldebrev för att finansiera vår tillväxt. Som emittent är Front Finances självförsörjningsgrad alltid minst 10 %. Kapitaliseringen av bolaget görs av Front Group och dess ägare samt av kapitalplacerarna.

Vårt nuvarande kapital och våra bindande placeringsförbindelser garanterar bolagets tillväxt med det egna kapitalet ända upp till storleksklassen 90 miljoner euro.

Front Finance allokerar finansieringen antingen med direkt skuldebrevfinansiering (sk. private-debt) eller genom att finansiera tex. fakturafordringar. Fiansieringar inriktar sig mest till icke-allmänna objekt. Bolaget finansierar också delvis dotterbolag Vertaislaina Abs verksamhet. Finansiering kan vara med eller utan säkerheter och den kan innehålla specifika kovenanter. Bolaget diversifierar finansieringar för att administrera maturitet och likviditet.

Se även Front Capitals webbplats Ny ränteplacering – Front eller kontakta placeringsproffsen på Front Capital.

Pekka Rikala

Verkställande direktör för Front Group Ab och Front Capital Ab, styrelsemedlem, partner

”Den snabbt växande finansieringen utanför bankerna har avsevärt ökat placerarnas möjligheter. Vi tror att detta finansieringsbehov kommer att öka och därmed mångdubbla placeringsmöjligheterna under de närmaste åren. Vi har tillsammans med olika samarbetspartner byggt upp en helt ny tjänstehelhet för alternativ med skuldplacering. Via oss kan våra kunder placera direkt i de flesta objekten eller de placerings- och tjänstehelheter som Front sköter och administrerar.”