Front Finance Ab erbjuder låner till driftsmedels- och investeringsbehov samt finansiering till projekt, beställningar och räkningfordringar

  • Finländskt, 2016 grundat finansbolag, kontoret i Helsingfors
  • Kunderna är små- och medelstora företag från olika brancher
  • Finansieringar typiskt 100 000 – 1 000 000 euro
  • Ägarna Front Group och även deras delägare samt en grupp erfarna kapitalinvesterare
  • Front Finances mål är att vara den mest värdesatta oberoende företagsfinansieraren i Finland
  • Revisor KPMG

Henkilöstö

Jan Forsbom

Front Finance verkställande direktör, partner
Introduktion
Tidigare verkställande direktör för Front Kapitalförvaltning Ab 02/2015 – 02/2017, Front-group compliance, styrelsemedlem, partner. Innan detta ledningsuppdrag bl.a. på Northern Star, Bon Pankkiiriliike, Glitnir Bank och FIM Group. Jan har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 1988.

Perttu Koskenranta

Direktör, Finansiering och kreditrisk
Introduktion
Perttu arbetade tidigare på Nordea Finance och Nordea Bank. Perttu har samlat erfarenhet inom finansbranchen sedan 2011.

Miikka Veikkola

Direktör, Finansiering och kreditrisk
Introduktion
Miikka arbetade tidigare som portföljförvaltare på Front Capital Ab. Innan detta olika ledningsuppgifter inom riskhantering, derivattransaktioner och försäljning på Fortum Abp 01/1999-12/2015.

Sami Törmä

Direktör, Företags- och konsumtionsfinansierings IT-lösningar
Introduktion
Sami arbetade tidigare som utvecklingsdirektör för Fellow Finance Ab och Front Capital Ab. Innan detta varierande utvecklingsuppgifter bl.a. på FIM Group, Glitnir Bank och HEX Group. Sami har samlat erfarenhet från finansbranchen sedan år 1999.

Antti Jaakonsaari

Direktör, riskhantering
Introduktion
Antti arbetade tidigare som portföljförvaltare på Veritas Pensionsförsäkring. Erfarenhet från finansbranschnen sedan år 2011.

Sini Ketola

Finansspecialist
Introduktion
Tidigare arbetade Sini på Intrum. Sini har samlat erfarenhet inom ekonomiadministration sedan år 2010.

Advisory Board

Hannu Kananen

Styrelseordförande, partner

Pekka Rikala

Styrelsemedlem, Verkställande direktör Front Group Ab och Front Capital Ab, partner

Kaarle Harju

Styrelsemedlem, Kundkapitalförvaltare, anknytet ombud Front Capital Ab, partner